Mapa - savremena umetnost u Beogradu / Map - Contemporary Art in Belgrade

Vodič kroz izložbene prostore, galerije i muzeje grada Beograda koji se bave izlaganjem i promocijom savremenih umetničkih praksi 
A guide through Belgrade exhibition spaces, galleries and museums intended for exposing and promoting contemporary art practices 

Mapa je jedinstveni vodič kroz recentnu savremenu umetnost Beograda, koji beograđane i njihove goste vodi kroz jedan drugačiji, umetnički i kreativni Beograd. Praksa velikih gradova u Evropi i svetu je da imaju posebne vodiče / mape koji obrađuju umetničke scene dotičnih gradova. Na njima se nalaze najznačajnije galerije, muzeji i drugi prostori koji mogu biti interesantni turistima. Naša mapa je urađena kao mini vodič kroz izložbene prostore, galerije i muzeje grada Beograda koji se bave izlaganjem i promocijom savremenih umetničkih praksi.

Sa prednje strane nalazi se funkcionalna mapa sa najznačajnijim ulicama i lokacijama galerija i muzeja. Sama mapa ima i umetnički karatker, jer se grafičko oblikovanje mape prepušta nekom od umetnika koji daje svoje vizuelno rešenje. Svi izlagački prostori su vidno numerisani i obeleženi rednim brojevima počevši od centra grada gde se nalazi i najveći broj galerija i muzeja, pa do ostalih delova grada. Sa zadnje strane je spisak svih lokacija sa adresama, kontakt telefonima, web sajtovima i kraćim opisom samih prostora. Opisi su urađeni kao kratke biografije svakog prostora, galerije odnosno muzeja, sa osnovnim informacijama o programskoj orijentaciji, tipu izložbi koje se pretežno organizuju, politici izlaganja i ostalim značajnim informacijama. Pored redno poređanih izlagačkih prostora na zadnjoj strani se nalazi i spisak drugih prostora, galerija i muzeja koji povremeno izlažu radove savremenih umetnika i značajna su mesta na umetničkoj sceni grada Beograda.

S obzirom da se prevashodno obraćamo inostranim posetiocima, turistima i art profesionalcima iz celog sveta, mapa i svi tekstovi su na engleskom jeziku.

Tiraž mape je 10.000 primeraka i nudi se svim zainteresovanim posetiocima našeg grada besplatno. 

Izdavač / publisher: Remont – nezavisna umetnička asocijacija (2018)
Dizajn / design: Marko Stojanović
Podrška / Support: Sekretarijat za kulturu grada Beograda