REMONT - nezavisna umetnička asocijacija je osnovana oktobra 1999.

Remont Galerija je otvorena februara 2000.


Osnivači: umetnici iz Beograda i Pančeva različitih generacija, iskustva, sa internacionalnim iskustvom - Uroš Ðurić, Aleksandar Zograf, Tanja Ostojić, Milica Tomić, Branko Pavić, Jovan Čekić, Mikrob, Mirjana Ðorđević, Žana Poliakov, Saša Gajin, group ŠKART, Boris Mladenović i Darka RadosavljevićVasiljević.
.
Darka Radosavljević Vasiljević (Beograd, 1960), diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, katedra za istoriju umetnosti. Završila Evropsku diplomu za menadžment u kulturi 1999/2000. Profesionalnu karijeru započinje 1983. godine pišući likovne kritike za Student i od tada objavljuje tekstove o savremenoj umetnosti u mnogobrojnim dnevnim novinama, nedeljnicima, stručnim publikacijama i elektronskim medijima. Polovinom 80-ih sarađuje sa likovnim programom Studentskog kulturnog centra, gde 1985. godine realizuje prvu autorsku izložbu Ko se boji umetnosti i buke?. Od 1986 do 1989. godine radi kao urednica likovne rubrike u Beorami. Neposredno nakon gašenja Beorame postaje saradnica a ubrzo i urednica redakcije za kulturu Radija B92. Tokom desetogodišnjeg rada na B92 (do 1999. godine), pored radijskog programa organizuje i realizuje različite kulturne programe izložbe, Urbazonu, pokreće Cinema Rex, u kome kasnije uređuje program, producira godišnje izložbe Soroš centra za savremenu umetnost itd. Početkom 90-ih sarađuje u emisiji iz kulture 90-te RTS-a. Tokom bombardovanja 1999. godine donosi odluku da napusti Radio B92 i osniva Remont - nezavisnu umetničku asocijaciju. Od 1999, direktorka je Remont - nezavisne umetničke asocijacije. Bila je i umetnička direktora međunarodnih manifestacija 46. oktobarski salon (2005) i Beogradskog letnjeg festivala BELEF (2007). Kao inicijator bila je i prva predsednica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (2011-2013). Tokom intenzivnog rada na umetničkoj sceni, članica je mnogobrojnih odbora, komisija i sl. Uređivala više stručnih publikacija, autor više desetina projekata iz oblasti savremene umetnosti. Dobitnica dve godišnje nagrade ULUPUDS-a (1993, 2005) i nagrade Lazar Trifunović (2004).

darka@remont.net

Marija Radoš (Beograd, 1977.) diplomirala Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. Od 2005. saradnik Remont – nezavisne umetničke asocijacije. Učestvovala u realizaciji većine Remontovih projekata - Mobile Studios, SupermARTket, DoKumenta 2000, UMETNOST SADA  – www.bgdart.rs, izložbeni program galerije Remont, Dobre navike – šetnje kroz savremenu umetnost Beograda. Koordinirala evropski projekat Artyčok.tv – otvorena arhiva http://artycok.tv/lang/en-us. Uređuje Remontove web prezentacije: www.remont.net ; www.serbiancontemporaryart.info. Autor više selekcija i tekstova o radu savremenih vizuelnih umetnika – Gabriel Glid, Olivera Parlić, Tadija Janičić, Marko Stojanović, Jagoda Mićović, Selena Vicković, Aleksandar Dimitrijević, Boris Burić...Član saveta galerije Blok, galerije Remont, Likovne galerije Doma omladine, Galerija SKCa Kragujevac,  predsednik saveta Novembarskog salona vizuelnih umetnosti u Kraljevu (2012), selektor XIX Prolećnog anala u Čačku „Proleće. Umetnost i društvo“...

marija@remont.net

Jelena Stević (Požarevac, 1994) masterirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 2020. godine. Od 2019. saradnica Remont-nezavisne umetničke organizacije. Glavna urednica web-magazina TAG koji prati recentna zbivanja na lokalnoj sceni. 

jelena.steviic@gmail.com

Miroslav Karić (Beograd,1975.) diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju umetnosti 2000. godine. U profesionalnoj biografiji beleži angažman kao saradnik, kordinator i kustos na preko dvadeset projekata realizovanih u zemlji inostranstvu. Izabrani kustoski projekti i saradnje: Mobile Studios, Beograd, 2006.; Bilbord projekat na Beogradskom letnjem festivalu 2007.; Nova slika, Galerija Dr Vinko Perčić, Subotica, 2008.; Fascinirajuća geometrija, Magacin,  Beograd, 2009.; Ja sam to što jesam, 25. Memorijal „Nadežda Petrović“, 2010.Čačak, Srbija; Kroz crtež, Magacin, Beograd, 2010.; Vizije: Pogledi – skice srspske savremene umetnosti nakon 2000, Donumenta, Regensburg, 2011.; Fotodokumenti 02, Salon MSUB, 2012; Wild at the Street – Nenad Racković, Galerija 12 HUB, 2014; Sensing Realities, Galerie B-312, Montreal, 2015; From Diaspora to Diversities, 2016; umetnički direktor galerije Artget za 2017. godinu (sa koleginicom Slađanom Petrović Varagić). U periodu 2003-2010. godine saradnik je i urednik Remont art magazina,  a istovremeno i urednik rubrike „Izložbe“ u beogradskom kulturnom mesečnom vodiču Yellow Cab. Od 2010. godine član je organizacionog  i kustoskog tima projektne inicijative Fotodokumenti. Član je ULUPDS-a i međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. 

mkaric40@hotmail.com

Jelena Mijić (Novi Sad, 1989). Završila je osnovne i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Članica je umetničkog fotografskog kolektiva Belgrade Raw. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 2013. godine deo je organizacionog tima MultiMadeira internacionalnog rezidencijalnog programa, koji se dešava na portugalskom ostrvu Madeiri. Od 2017. deo je uredničke redakcije radio emisije Sceniranje, koja se bavi umetničkom i kulturnom scenom u Srbiji. Dobitnica je nagrade “Dimitrije Bašićević Mangelos” koja se dodeljuje mladim vizuelnim umetnicima za 2017. godinu. Alumnistkinja je RU unlimited u Njujorku, kao i Sound development city umetničke ekspedicije. 

mijiceva.jelena@gmail.com

Darko Vukić (Ivanjica, 1992) diplomirao Slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2016. Inicijator $vvarm platforme: za prevod i eksperimentaciju u društvenom, umetničkom i teorijskom. Svoju praksu predstavlja kroz lokalne i međunarodne aktivnosti i kolaboracije. Saradnik je nekoliko kolektiva i organizacija u zemlji i regionu, HEKLER, Kontejner.org…Kustos Prosthetic paviljona za The Wrong bijenale digitalne umetnosti. Član je redakcije radijske emisije o kulturno-umetničkoj sceni Srbije i regiona, Sceniranje. Saradnik na istraživačkom projektu REX PREPA(R)KING, povodom 25. godina KC Rex. Tekstove i vizuelne intervencije objavljuje u časopisima za umetnost, teoriju i arhitekturu: Zent #2, 303 (tristotrojka), NON copyriot, Arts of the Working Class…

darkovukic92@gmail.com

Remont – nezavisna umetnička asocijacija se, od osnivanja (oktobar 1999.), pozicionirala kao prepoznatljiv fizički i mentalni prostor koji kontinuirano radi na razvoju i promociji savremene umetničke prakse u Srbiji. Iako je u široj javnosti najčešće prepoznat kroz galerijski program, Remont je mnogo više od toga – tačka susretanja, razmene informacija, neformalnih diskusija. Kroz širok opseg aktivnosti – izložbenu, izdavačku, edukativnu, savetodavnu, zastupničku, Remont generiše, promoviše, prati i dokumentuje razvoj savremenih umetničkih praksi, baveći se, između ostalog temama i problematikama kulturne politike kako u lokalu tako i u regionu zapadnog Balkana.

Velika pažnja se posvećuje razvoju članova tima i saradnika. Desetak art profesionalaca, koji su danas veoma prisutni na lokalnoj ali i internacionalnoj savremenoj umetničkoj sceni, započeli su karijere sarađujući sa Remontom, a nove modele rada koji su tokom godina uvođeni u praksu vrlo često su preuzimale i primenjivale druge galerije i organizacije u Srbiji.

U Remontu je do sada realizovano više od 500 programa, kao i više desetina u srodnim organizacijama i institucijama iz Beograda, Srbije, Evrope i šire. Štampana i elektronska Remont izdanja nalaze se u bibliotekama širom sveta, a već godinama u međunarodnim i domaćim pregledima galerija Remont je birana među 5 najboljih u Beogradu. Kao neprofitna organizacija Remont NUA se finasira projektno, kroz donacije i samofinasiranjem. Jedan je od osnivača mreže Nezavisna kulturna scena Srbije, kao i regionalnih platformi Kooperativa i Rudnici kulture, a aktivni je akter mreže Young visual artist award.REMONT GALERIJA Programski koncept galerije zasniva se na promociji i afirmaciji savremenih umetničkih praksi koje konzistentno promišljaju medije umetničkog izražavanja odražavajući soficistirani odnos prema poziciji i ulozi umetnika i umetnosti u savremenom trenutku. Galerija je otvorena za domaće i strane umetnike, a usled specifičnosti koncepcije pretežno izlažu umetnici mlađe i srednje generacije. Program galerije se formira putem javnog konkursa, po pozivu i kroz redovne projektne aktivnosti. Prosečno se tokom godine održava 12 do 16 izložbi u trajanju od 1 do 3 nedelje, uključujući jednodnevne prezentacije, projekcije, diskusije, predavanja, radionice...

MEĐUNARODNA SARADNJA Jedna od ključnih aktivnosti Remonta od osnivanja jeste povezivanje aktera i predstavljanje produkcije lokalne savremene umetničke scene u internacionalnim kontekstima. Saradničke projektne inicijative pokretane su kroz međunarodne mreže ili prepoznavanjem Remontovih stručnih kapaciteta od strane inostranih organizacija. Projekti su usmeravani na pozicioniranje ovdašnje savremene umetnosti u regionalnim, evropskim i širim okvirima, od kojih su neki imali poseban focus na istraživanja regionalnog recentnog i istorijskog kulturnog nasleđa, kao i (e)migracijskih egzistencija umetnika i kulturnih radnika sa područja Balkana i bivše Jugoslavije. 

EDUKACIJA U cilju popularizacije i boljeg razumevanja savremenih umetničkih praksi permanentno se razvijaju edukativni formati u radu sa profesionalnom i najširom javnošću. Prve edukativne radionice su bile osmišljene kao praktični i teorijski rad sa mlađom generacijom umetnika. 
Vremenom su inicirani različiti projekti koji su se ticali aktulenih tema i konkretnih problematika: (ne)funkcionisanja umetničkog tržišta, vidljivosti umetničke produkcije, izlagačkih politika, kustoskih praksi i organizacionih modela u savremenoj umetnosti… U polju edukacije skorašnje aktivnosti su više usmerene na direktan rad sa širom publikom kroz neposredne uvide u procese umetničkog stvaranja sa mogućnošću da se i sami kreativno izraze.

IZDAVAŠTVO Remontova izdavačka deletnost započinje 2000. i narednih deset godina ostaje intenzivna, kako u oblasti štampanih tako i elektronskih izdanja. Pored Remont Art Magazina kao prvog izdavačkog poduhvata u pomenutom periodu publikuju se godišnji katalozi i više različitih publikacija sa temama savremene vizuelne umetnosti. U okviru elektronskog izadavaštva objavljeno je više DVD izdanja sa autorskim projektima, kao i internet baza podataka o srpskoj savremenoj umetnosti. Od 2010. Izdavačka aktivnost koncentriše se na monografska izdanja srpskih multimedijalnih umetnika i na njihove osobene prakse. Poseban segment izdavaštva čine specijalizovani vodiči i mape kroz savremenu umetnost Beograda.

SHOWROOM Pitanje samoodrživosti je jedno od ključnih pitanja danas, pogotovo u oblasti savremene umetničke prakse i to ne samo za nevladine, neprofitne organizacije. Kako obezbediti sredstva za osnovne troškove i za elementarnu produkciju veliki je problem i izazov. U okviru Remontovog radnog prostora osmišljen je specifičan showroom u kom ljubitelji umetnosti mogu povoljno priuštiti crteže, printove, fotografije, objekte i sl, odabranih umetnika na taj način ujedno donirajući sredstva za dalje funkcionisanje asocijacije.

Web Page Maker, create your own web pages.