Podrška
Aktuelno
DA LI VAM JE POTREBAN REMONT?

1. oktobra 1999. godine u Beogradu osnovana je Remont - nezavisna umetnička asocijacija. 

Remont NUA su osnovali
Boris Mladenović , Branko Pavić, Darka Radosavljević, Grupa ŠKART (Dragan Protić i Đorđe Balmazović), Jovan Čekić, Milica Tomić, Mirjana Đorđević, Saša Gajin, Saša Marković (Mikrob), Saša Rakezić (Aleksandar Zograf), Tanja Ostojić, Uroš Đurić i Žana Poliakov.

Tokom proteklih godina na remontu su radili i Stevan Vuković, Slobodan Jovanović, Viktor Šekularac, Jelena Veljković…
Sadašnji Remont tim čine Miroslav Karić, Marija Radoš, Saša Janjić, Darka Radosavljević i Boris Burić.

Od početne želje da revitalizujemo savremenu umetničku scenu  koja je tokom devedesetih teško oštećena ratom, izolacijom, osiromašenjem društva u svakom smislu, gubitkom vrednosnog sistema građenog prethodnih decenija, tokom vremena postali smo prepoznatljiv fizički i mentalni prostor savremene kulturne prakse u Srbiji. 

Pokrenuli smo mnogobrojne nove profesionalne modele koji su brzo postajali uobičajeni standard galerijskog rada.  U lokalnim ali i internacionalnim okvirima prepoznati smo kao stručan  i pouzdan tim. Naše aktivnosti prate domaći i strani mediji, naše publikacije su u mnogim bibliotekama sveta, a godinama u pregledima spadamo u prvih 5 najboljih galerija u Beogradu. Ostvarili smo  više od 300 programa u galerijskom i javnom prostoru. Sarađivali smo sa najznačajnijim domaćim autorima svih generacija, sa inostranim kustosima i umetnicima, mnogim institucijama i organizacijama.

Iako sve vreme na ivici opstanka unapređivali smo sebe i umetničku scenu. 

1.oktobra obeležavamo 18. rođendan. Punoletni smo! 

Oktobar 2017. posvećujemo remontovanju Remonta.
Vreme je da započnemo novi život i za to će nam biti potrebna Vaša pomoć.

više >>>
DO YOU NEED REMONT?

Remont - an independent art association was founded on October 1, 1999 in Belgrade.

Remont NUA was established by: 
Boris Mladenović, BrankoPavić, DarkaRadosavljević, Group ŠKART (DraganProtić and ĐorđeBalmazović), Jovan Čekić, MilicaTomić, Mirjana Đorđević, Saša Gajin, Saša Marković (Mikrob), Saša Rakezić (Aleksandar Zograf), Tanja Ostojić, Uroš Đurić and Žana Poliakov.
During the past years, remont (repair works) were done by StevanVuković, Slobodan Jovanović, Viktor Šekularac, Jelena Veljković ...
The current Remont team are Miroslav Karić, Marija Radoš, Saša Janjić, Darka Radosavljević and Boris Burić.

From the initial desire to revitalise the contemporary art scene severely damaged by war, isolation, the impoverishment of society in every sense of the word, the loss of value systems built over the previous decades, over time we have become the recognisable physical and cerebral locus of contemporary cultural practice in Serbia.

We launched a number of new professional models that quickly became recognised standards of gallery practice. In local as well as international frameworks, we are recognised as an expert and reliable team. Our activities are followed by the local and foreign media, our publications are in many libraries in the world, and for years we have been in the top 5 best galleries in Belgrade. We have achieved more than 300 programs in our gallery and in public space. We collaborated with the most important domestic authors of all generations, with foreign curators and artists, many institutions and organisations.

Although perennially on the verge of survival, we have advanced ourselves and the art scene.

On October 1 we celebrate our 18th birthday. We have come of age!

October 2017 we dedicate to remonting (repairing) of Remont.
It's time to start a new life, and for that we will need your help.

more >>>

NOVI VIZUELNI IDENTITET
 
Nakon prve faze kampanje Remontovanja Remonta i uspešno obavljenih aktivnosti na prikupljanju sredstava za novi život Remont - nezavisne umetničke asocijacije, predstavljamo prve rezultate – novi vizuelni identitet.
 
Novi vizuelni identitet nastao je u saradnji sa studentima Odjela medijskog dizajna Sveučilišta Sjever u Koprivnici, Hrvatska, koji su pod mentorstvom profesora Igora Kuduza (fotografa, dizajnera) dobili zadatak da redizajniraju postojeći logo. Od šest pristiglih predloga, Remont tim je, uz sugestije drugih saradnika i prijatelja, izabrao jedan.
 
Autor novog vizuelnog identiteta Remonta je Jan Milinović, student treće, završne godine Sveučilišta Sjever, rođen je 1994. godine u Zagrebu, gde je prethodno završio Prvu srednju informatičku školu.
 
Narednih nedelja i meseci slede nove akcije.

Nova publikacija
NENAD JOHNNY RACKOVIĆ

Remont - nezavisna umetnička asocijacija objavila je još jedno monografsko izdanje posvećeno autentičnim autorskim pojavama na domaćoj umetničkoj i kulturnoj sceni. Nakon knjige o Saši Markoviću Mikrobu, aktuelno monografsko izdanje donosi po prvi put sveobuhvatan stručni uvid i pogled na umetničke prakse Nenada Džonija Rackovića. 

više informacija o knjizi >>>
Izložba u toku
TO SE KAŽE PRVO!
Katarina Popović

Otvaranje izložbe u ponedeljak 2. april u 19h

To se kaže prvo! nudi konačni javni i umetnički progovor o stanju istovremene zaraženosti i zaraznosti.
Boravi u jednoj, dodeljenoj, označujućoj i preplavljujućoj dimenziji, u pozitivnom HCV statusu, u “ne-ugroženom” životu, u nedodirljivosti, u nezaštićenosti.

To se kaže prvo! otkriva brutalne i konzervativne matrice proizvodnje i reprodukcije javnog diskursa. Napuštenost i prepuštenost postepeno nestajućoj socijalnoj državi, zdravstvenoj zaštiti, medicinskim radnicima. 

detaljnije >>>

KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2018. godinu

Mreža Young Visual Artists Awards

Remont – nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2018. godinu.

Nagrada se dodeljuje vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine koji/e se aktivno bave umetnošću. Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu. 

U saradnji sa Residency Unlimited (Njujork) i uz podršku Trust for Mutual Understanding (Njujork), Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se organizuje i dodeljuje godišnje, pojedincu ili pojedinki, u vidu studijskog rezidencijalnog boravka u Njujorku, u trajanju od osam nedelja.

Nagradni studijski rezidencijalni boravak u Residency Unlimited za 2018. godinu organizuje se u periodu oktobar – novembar. 

Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena sedamnaesti put.
 

Više o Nagradi i propozicijama:
http://www.mangelosnagrada.org.rs/sr/konkurs2018.php
OPEN CALL for the "Dimitrije Bašičević Mangelos" Award 2018

Young Visual Artists Awards Network

Remont – Independent Artistic Association from Belgrade – and the "Ilija & Mangelos" Foundation from Novi Sad are pleased to announce an open call for the "Dimitrije Bašičević Mangelos" Award 2018.

The "Dimitrije Bašičević Mangelos" Award is open to visual artists up to 35 years of age actively involved in art. It honors exceptional and outstanding ongoing artistic practice, which includes well-rounded critical and aesthetic thinking and implementation.

In cooperation with Residency Unlimited (New York) and supported by the Trust for Mutual Understanding (New York), "Dimitrije Bašičević Mangelos" Award is organized annually.  It provides the awarded artist with the eight weeks long art residency in Residency Unlimited.

In 2018, studio residency at Residency Unlimited is organized in October and November.

The Award, which carries the name of Dimitrije Bašičević Mangelos, a significant artist and art historian and one of the founders of conceptual art practice in former Yugoslavia, will be awarded for the seventeenth time this year.

More about the Award:
http://www.mangelosnagrada.org.rs/eng/index.php
POČETAK REMONTOVANJA REMONTA
Četvrtak, 26.4.2018. od 19h

Premijerno puštanje u rad nove donatorske kutije, interaktivne instalacije Karkatag kolektiva za Remont asocijaciju i zatvaranje izložbe “To se kaže prvo!” Katarine Popović

Pozivamo publiku, kolege i prijatelje na predstavljanje nove umetničke konstrukcije iz radionice Karkatag kolektiva! 
Reč je o specijalnom, interaktivnom objektu, donatorskoj kutiji koja će ovom prilikom biti puštena u rad a koju je Karkatag osmislio, dizajnirao i konstruisao za prostorije Remont – nezavisne umetničke asocijacije iz Beograda.
Pored stvaranja svoje sopstvene, raznorodne i autentične produkcije ovaj multitalentovani umetničko-radni kolektiv je i nesebična i nezamenjljiva tehnička podrška mnogim drugim umetničkim poduhvatima kao što je između ostalog i izložba “To se kaže prvo!” Katarine Popović na kojoj su takođe sarađivali i koju ćemo svečano zatvoriti te večeri.

Karkatag

Karkatag je umetnički kolektiv iz Beograda koji čine Ana Dimitrijević, Marko Dimitrijević i Aleksandar Popović. Od 2009. godine funkcioniše u polju interaktivne umetnosti i novih medija, na granici sa performativnim. . Od 2009. godine funkcioniše u polju interaktivne umetnosti i novih medija, na granici sa performativnim.
Radovi Karkataga su najčešće svojevrsne mašine koje izložene ili podmetnute na korišćenje, dovode publiku u situaciju da postane aktivni učesnik, performer, a događaj koji se generiše kroz njihovu upotrebu predstavlja neodvojivi i suštinski deo samog ostvarenja.


više >>>