„Missplaced Women?“ - Tanja Ostojić 

Galerija Remont 29. oktobar 2015. u 19 h

Predavanje naše značajne interdisciplinarne i performans umetnice Tanje Ostojić bavi se iz dijasporične umetničke perspektive temama roda i pola u kontekstu migracije, ilegalizacijom egzodusa, kao i vezom između migracije, ekonomije i rasizma. Tokom predavanja će biti reči i o Tanjinom dugogodišnjem projektu „Missplaced Women?“, seriji performansa i delegiranih performansa izvedenih u Evropi i u SAD-u, na lokacijama koje su specifične za migracije. Predavanje će se pozabaviti i prezentacijom rezultata radionice koja će se održati istog dana sa učesnicama iz Beograda. 

https://misplacedwomen.wordpress.com/

Predavanje se organizuje u okviru projekta „From diaspora to diversities“ koji se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Kulturnog centra Esperanza (Skoplje) i Kunst Ost (Grac), a bavi se redefinisanjem pojma dijaspore u širim savremenim kontekstima globalizacije, mobilnosti, kulturnog nomadizma i drugih vidova iskustva privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina, značaja kulturnih razlika, kao i problema integracije u nove društvene okolnosti. 

O autorki:

Tanja Ostojić (r. 1972.) je studirala umetnost u Beogradu, Nantu i Berlinu. Od 2003. godine živi i radi u Berlinu. Interdisciplinarna umetnica i kulturna aktivistknija Tanja Ostojić u svojim umetničkim istraživanjima koristi različite medije kroz koje kritički preispituje relevantne teme vezane za društvene i političke procese i njihove uticaje na pojedinca/ku. Ostojićeva predominantno deluje iz perspektive migrantkinje, a njen pristup u radovima karakterišu političko pozicioniranje, humor i aktivno uključivanje publike. Od 1994. godine Tanja je svoje radove predstavila na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi i performans- video- filmskih- pozorišnih festivala i festivala digitalnih medija širom sveta. Ostojićeva je takođe autorka brojnih predavanja, seminara i radionica na akademskim konferencijama i umetničkim univerzitetima u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. Opus Tanje Ostojić uvršten je u brojne antologije i predmet je mnogih teoretskih tekstova i istraživanja u oblasti istorije umetnosti, teorije, feminizma, sociologije i dekolonijanih studija. Ostojić je izdala i nekoliko knjiga među kojima su: “Strategije Uspeha/ Serijal sa Kuratorima”, La Box Burz/SKC Beograd 2004. “Integration Impossible?: Politics of Migration in the Artwork of Tanja Ostojić”, argobooks Berlin 2009, “Lexicon of Tanja Ostojić”, UdK Berlin 2014. 

Dodatni linkovi:

http://www.van.at/see/tanja/
Tanja Ostojić at Directors Cut, University of Aberdeen, 2015: 
http://cdnapi.kaltura.com/index.php/extwidget/openGraph/wid/1_hdyspejd
Tanja Ostojić, books orders: https://tanjaostojicshop.wordpress.com/category/books/
Tanja Ostojić, poster orders: https://tanjaostojicshop.wordpress.com/category/poster/
Tanja Ostojić, Lični Prostor: http://www.medienkunstnetz.de/werke/perspace/
„Migracije i prostori“ - Marko Lulić


Tema predavanja je bazirana na problematici migracija, kako na makro- političkom planu  tako i na ličnom iskustvu.  Tokom predavanja Marko Lulić će predstaviti primere iz svoje umetničke produkcije, fokusirajući se  na projekte poslednjih 20 godina, koji se direktno i indirektno tiču teme migracija. Deo predavanja će biti posvećen prezentaciji rezultata radionice koja će se održati istog dana u galeriji Remont sa učesnicama iz Beograda. 

Umetnik Marko Lulić (Beč), se u svom radu tematski bavi preispitivanjem međusobnih veza arhitektonskog modernizma, ideologije i estetike. Reinterpretirajući i reaktivirajući nasleđe modernističkih spomenika kroz različite forme Lulić koristi javne skulpture kao referencu i/ili lokaciju za svoje performanse. Poslednjih nekoliko godina umetnik je realizovao niz videa koji ujključuju plesače u interakciji sa javnim skulpturama. Tretirajući ove radove kao performanse i kao proširena skulptorska dela Lulić daje svojevrsnu analizu istorijske i društveno-političke suštine objekata koje istražuje. Pitanja kolektivnog sećanja, ideologije i kritičkog čitanja utopijskih aspekata moderne u autorovim radovima su snažno naglašena i njegovim interesovanjima za tekst koji je zastupljen u raznim oblicima od plakata, zidnih slika do tekstualnih objekata. Istraživanje fenomena javnog i posebno društvenog prostora, koncepcijska je i interpretacijska nit koja povezuje Lulićeve radove producirane u različitim medijima.Predavanje se organizuje u okviru projekta „From diaspora to diversities“ koji se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Kulturnog centra Esperanza (Skoplje) i Kunst Ost (Grac), a bavi se redefinisanjem pojma dijaspore u širim savremenim kontekstima globalizacije, mobilnosti, kulturnog nomadizma i drugih vidova iskustva privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina, značaja kulturnih razlika, kao i problema integracije u nove društvene okolnosti.

Projekat “From diaspora to diversities” se realizuje uz podršku: Balkanski fond za umetnost i kulturu (BAC), www.balkansartsandculture.fund; Kooperativa - regionalna platforma za kulturu www.platforma-kooperativa.org; Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu http://www.dijaspora.gov.rs/; Austrijski kulturni forum Beograd 
https://www.facebook.com/AustrijskiKulturniForum/?fref=nf
O projektu „From diaspora to diversities“

Projekat „From diaspora to diversities“ koji se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Kulturnog centra Esperanza (Skoplje), Kunst Ost (Grac) i Oracle Cultural Networka i bavi se redefinisanjem pojma dijaspore u širim savremenim kontekstima globalizacije, mobilnosti, kulturnog nomadizma i drugih vidova iskustva privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina, značaja kulturnih razlika, kao i problema integracije u nove društvene okolnosti. U narednih godinu dana održače se 9 jednodnevnih radionica, po 3 u Beogradu, Gracu i Skoplju, koje će voditi umetnici i teoretičari koji se u svojim praksama bave temama dijaspore, migracija i nomadizma, a  i sami imaju iskustva prilagođavanja novim društvenim okruženjima. 

Projekat From Diaspora to Diversities se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Evropskog kulturnog centra Esperanza (Skoplje), Kunst Ost (Grac) i Instituta za suvremenu umjetnost (Zagreb).

The project From Diaspora to Diversities is funded by Balkan Arts and Culture Fund BAC.
BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (ECF).

Podrška projekta Kooperativa - regionalna platforma za kulturu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu
Tanja Ostojic
“Misplaced Women?” performans Tanje Ostojic
La Grand Escalier de la Gare du Saint Charles, Marsej, 20.9.2013.
Ucesnice u performansu: Jane Kay Park, Emma-Edvige Ungaro, Alix Denambride, Kim Mc Cafferty, Robyn Hambrook, Helen Averley, Patricia Verity i Tanja Ostojic

„Missplaced Women?“  by Tanja Ostojić

Galerija Remont 29. oktobar 2015.

Remont – nezavisna umetnička asocijacija poziva zainteresovane učesnike/ce da se prijave za jednodnevnu performans radionicu „Missplaced Women?“ koja će se održati 29. oktobra 2015. godine u okviru projekta „From diaspora to diversities“. Radionicu vodi Tanja Ostojić.
O autorki radionice:

Tanja Ostojić (r. 1972.) je studirala umetnost u Beogradu, Nantu i Berlinu. Od 2003. godine živi i radi u Berlinu. Interdisciplinarna umetnica i kulturna aktivistknija Tanja Ostojić u svojim umetničkim istraživanjima koristi različite medije kroz koje kritički preispituje relevantne teme vezane za društvene i političke procese i njihove uticaje na pojedinca/ku. Ostojićeva predominantno deluje iz perspektive migrantkinje, a njen pristup u radovima karakterišu političko pozicioniranje, humor i aktivno uključivanje publike. Od 1994. godine Tanja je svoje radove predstavila na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi i performans- video- filmskih- pozorišnih festivala i festivala digitalnih medija širom sveta. Ostojićeva je takođe autorka brojnih predavanja, seminara i radionica na akademskim konferencijama i umetničkim univerzitetima u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. Opus Tanje Ostojić uvršten je u brojne antologije i predmet je mnogih teoretskih tekstova i istraživanja u oblasti istorije umetnosti, teorije, feminizma, sociologije i dekolonijanih studija. Ostojić je izdala i nekoliko knjiga među kojima su: “Strategije Uspeha/ Serijal sa Kuratorima”, La Box Burz/SKC Beograd 2004. “Integration Impossible?: Politics of Migration in the Artwork of Tanja Ostojić”, argobooks Berlin 2009, “Lexicon of Tanja Ostojić”, UdK Berlin 2014. http://www.van.at/see/tanja/


O projektu Missplaced Women?

Dugogodišnji projekat Tanje Ostojić „Missplaced Women?“ je osmišljen kao serija performansa i delegiranih performansa, što znači da iako je umetnica autorka koncepta projekta, učesnici radionica i drugi autori su pozvani da izvode ovaj performans na svoj način baziran na osnovnoj ideji autorke i u datom kontekstu. Inicijalni perfromans sastoji se u raspakivanju i detaljnom pretresu kompletnog sadržaja ličnih kofera i torbi na lokacijama koje su značajne za migracije kao na primer: aerodromi, železničke stanice, Western Union servis za transfer novca, policijske stanice za strance gde se pribavljaju dozvole za boravak i slično. Drugi autori koji izvode ovaj performans na autentičnim lokacijama ponavljaju slične akcije koje se nadovezuju na osnovni idejni koncept rada Misplaced Women?, tj. bave se pozicijama i iskustvima osoba u tranzitu, migraciji ili izbeglištvu kojima je često narušena privatnost i koje su izložene različitim vrstama nasilnog pretresa od strane graničnih službenika, pokazivanju ličnih stvari i prisilnom obelodanjivanju ličnih činjenica iz svog života…
https://misplacedwomen.wordpress.com


O radionici:

Osnova radionice je projekat Missplaced Women?. Radionica je zamišljena i kao senzibiliranje učesnica/ka na datu temu i kao inicijacija za performans u javnom prostoru. 
U prvom delu radionice učesnice/ci će se upoznati sa projektom, razgovarati o njemu kao i o pripremama za drugi deo. 
Drugi deo radionice biće realizovan u Bristol parku kod Autobuske stanice u interakciji sa azilantkinjama/tima koji se nalaze u tranzitu u Beogradu. 
Autorka i učesnice/ci radionice će izvesti svoje intervencije u parku koje će biti inicijacija za otvaranje razgovora na temu dugog i teškog putovanja kroz koje izbeglice prolaze. Osnovna ideja je da se kroz razgovor sa izbeglicama zabeleže fokalne tačke vezane za položaj u kome se nalaze i iskustva kroz koja prolaze, i da se eventualno mapira njihov put. Namera je da se kroz razgovor rezmene iskustva i ideje o pojmovima doma, dijaspore, putovanja, statusa, identiteta, izbeglištva, ilegalizacije, itd. 

Beleške iz radionice biće prikupljene u formi teksta, crteža, fotografija, videa, malih intervencija, kao i dokumentacije zajedničkog performansa. Iskustva iz radionice biće predstavljena javnosti na kraju dana u prostoru galerije Remont u okviru javnog predavanja autorke, i na web site-u projekta: https://misplacedwomen.wordpress.com

Termini/Lokacija: 
Radionica počinje 29.10.2015. u 10 časova u prostoru Remonta, Maršala Birjuzova 7 i traje do 17 časova uključujući rad u parku i pauzu za ručak.
Javno predavnje Tanje Ostojić počinje u 19 časova u prostoru Remonta.


Ko može da se prijavi:

Učesnici/ce radionice mogu da imaju ili puno ili nimalo iskustva sa performansom. Nema generacijskih ili edukativnih ograničenja, ključni kriterijum je motivacija. Da bi uspostavili dobru komunikaciju, idealan broj polaznika je oko 15.
Prijave sa kratkom biografijom i kratkim motivacionim pismom za učešće na radionici (ukupno do 15 rečenica) uz eventulano 1-2 fotografije dostavljaju se na e-mail adresu Remonta remont@remont.net najkasnije do 19.10.2015. (Maksimalna veličina e-maila je 2MB)


Dodatni linkovi:
Tanja Ostojić at Directors Cut, University of Aberdeen, 2015: 
http://cdnapi.kaltura.com/index.php/extwidget/openGraph/wid/1_hdyspejd
Tanja Ostojić, books orders: https://tanjaostojicshop.wordpress.com/category/books/
Tanja Ostojić, poster orders: https://tanjaostojicshop.wordpress.com/category/poster/
Tanja Ostojić, Lični Prostor: http://www.medienkunstnetz.de/werke/perspace/


DONATORI
PARTNERI
Mladen Bundalo, Adrijana Gvozdenović, Jamesdin, Vahida Ramujkić

Galerija Remont, 4-23. april 2016. kustos izložbe Miroslav Karić

Važan aspekt u razmatranju svake priče o dijaspori ostaju masovne ili individualne migracije ljudi. One mogu biti složene i bolne kada su prinudne, uzrokovane ratom, političkim neizvestnostima ili ekonomskim nestabilnostima, čega smo bili svedoci i na ovim prostorima ali se  i danas suočavamo sa aktuelnom migrantskom i izbegličkom krizom u Evropi. Drugi razlozi (i)migriranja i izmeštanja neretko su aspiracije pojedinca za novim profesionalnim usavršavanjima i sticanjem znanja (ne više samo u zemljama zapada), kao i želje da se u dužim boravcima ili kraćim i frekventnim geografskim dislociranjima otkrivaju i neposredno dožive ponekad potpuno različita društvena i kulturna okruženja. Ciklus izložbi u okviru regionalnog projekta “From diaspora to diversities” ima za cilj da kroz  umetničke produkcije i prakse autora/ki različitih generacija rasvetle neke od tema i pitanja vezanih za fenomen dijaspore u savremenim kontekstima. Promišljajući sam pojam izvan dominantnih etnocentričnih i etničkih definicija,  u fokusu se tako nalazi širok spektar iskustava privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina odnosno života i/ili rada "negde napolju".  Redefinisanje termina i koncepta dijaspore je već neko vreme u žiži teorijskih debata. Diskusije su posebno inicirane novim konstelacijama globalnih društveno-političkih, tehnoloških, komunikacionih tokova i kretanja, povećane internacionalne mobilnosti ili recimo poslednje dve decenije sve prisutnijeg i intenzivnijeg kulturnog nomadizma razvijanog kroz hiperprodukciju međunarodnih događaja i rezidencija za umetnike i kulturne radnike širom sveta. Kakva su iskustva u  svakodnevnom i profesionalnom životu, koji su sve izazovi u prilagođavanjima i interakcijama sa specifičnostima  drugih/nematičnih sredina polazna su pitanja u projektnim istraživanjima različitih vidova dijasporske egzistencije i povoda migracionih kretanja aktera međunarodne umetničke i kulturne scene poreklom sa Zapadnog Balkana. Na izložbama će biti  predstavljeni umetnici/ce  koji su druga generacija dijaspore, umetnici/ce koji trenutno žive i rade u inostranstvu, kao i autori/ke koji transnacionalnu mobilnost, česte i privremene  boravke u različitim geografskim, kulturnim, društvenim kontekstima značajno integrišu u svoju umetničku praksu. 

Mladen Bundalo (1986, Prijedor) radi kao konceptualni i video umetnik. U svojim radovima najčešće se bavi pitanjima emocionalnih i društevnih implikacija imigrantske pozicije. Učestvovao je na preko 80 internacionalnih izložbi, razgovora, festivala kao i na rezidencijalnim programima za umetnike. Koautor je knjige “(R) evolucija izlagačkih modela” - studija uticaja internet tehnologije na aktuelni diskurs u umetnosti i kulturi, a kurirao je i dvanaest  međunarodnih umetničkih projekata. Dobitnik je nekoliko nagrada za rad u oblasti savremene umetnosti. 
www.mladenbundalo.com  

Adrijana Gvozdenović (1986, Crna Gora) završila je specijalističke studije 2010.godine (Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju), a 2015. i post magistarske studije istraživanja u umjetnosti i dizajnu (Masters of research in Art & Design, St Lucas University College Antwerp)  nakon dvogodišnjih master studija u Briselu ( MA, Luca-School of Arts Brussels). U međuvremenu je izlagala radove i učestvovala u rezidencijalnim programima. Trenutno radi i živi u Sao Paulu, Brazil. Adrijana se bavi potencijalom onoga što se čini uobičajeno, u većini slučaja kroz samoanalizu. Kao ishod, njeni radovi ukazuju na mehanizme svakodnevice koji se reflektuju na profesiju i bavljenje umetnošću. Od 2012. godine, Adrijana živi i radi van Crne Gore, gradeći iskustvo kulturnog radnika-imigranta. Iz te pozicije, nastaju belešške, radovi i dugotrajni projekti, koji se bave jezikom i prevodom, nacionalnim prestavljanjem (reprezentacijom?) i podelama rada u umjetničkim sistemima.  Njeni radovi često nisu fiksirani u određenom mediju, već se transformišu u  zavisnosti od izložbenog prostora ili specifičnosti situacije prezentacije projekta. 
www.gadi.me

Aleksandar Jestrović ili Jamesdin (1972,  Zagreb, SFRJ),  diplomirao je na Slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, 2000. godine u klasi profesora Čedomira Vasića, a 2016. završava master studije na institutu  „Art in Context“ UDK Berlin. Za svoj rad nagrađivan je nagradom fondacije Veličković za crtež, nagradom Kulturnog centra Beograda na Oktobarskom salonu i nagradom za slikarstvo Rista i Beta Vukanović Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Osim slikarstva, multimedijalnih instalacija bavi se i basketom. Nije osuđivan, služio vojsku, oženjen. Živi i radi u Berlinu i Beogradu. 
http://jamesdin.wordpress.com/

Vahida Ramujkić rođena u Beogradu (Jugoslavija) gde prima formalnu umetničku univerzitetsku edukaciju, a zatim odlazi u Barselonu gde će kroz direktan rad na terenu u okviru kolektiva Rotor koji osniva zajedno sa Laiom Sadurni 2001, većinu toga morati da oduči.  Barselonsko naselje Poblenou, tokom 4/5 godina intenzivne aktivnosti Rotora, postaje poligon za igru i istraživanje globalnih svetskih procesa, testiranje i uvežbavanje novih metodologija baziranih na ličnom iskustvu, intuitivnosti i improvizaciji. Rotor ujedno deluje na ulici u sadejstvu sa lokalnim zajednicama i aktivističkim pokretima, ali i prikazuje radove u muzejima, kulturnim centrima, galerijama, itd. Povratkom u Beograd, 2007/8 (Srbija) težište u njenom radu prebacuje se na teme koje se odnose na mehanizme uposlene u generisanje kolektivnih identiteta i naročito mogućnosti naracije zajedničkih istorija (kako nezvaničnih, tako i zvaničnih) kao alatki političke i društvene subjektivizacije.  Izlagala je na preko 50 izložbi u zemlji i inostranstvu, a dobitnica je glavne nagrade 52. Oktobarskog salona za rad Istorije u raspravi. 
www.irational.org/cgi-bin/vahida/projects/index.pl
Peace Wall ( Zid mira) - Nada Prlja 

Galerija Remont petak 11. mart 2016. u 19. časova

Godine 2013. u tekstu za Guardian-a Jon Henly je postavio pitanje „Zašto graditi nove zidove - posebno kada je istorija pokazala da su i oni stari retko kada opravdali svoju namenu? Henly-eva izjava već danas zvuči arhaično ako se uzmu u obzir reči austrijskog ministra spoljnih poslova Sebastian-a Kurtz-a koji je prilikom nedavne posete regiji Balkana istakao da „EU i zapadni Balkan moraju da deluju u zajednici kako bi se sprečio nekontrolisan priliv ekonomskih migranata“.
Rođena u Sarajevu, umetnica Nada Prlja se 1982. godine preselila u Skoplje a krajem devedesetih i u London. Te promene uticale su na formiranje njene ličnosti, svakako i umetničkog rada kojim konstantno otvara pitanja pripadnosti, izmeštanja i adaptiranja na različite uslove i društva. Umetnica će se u predavanju baviti temama migracija i pojma slobode kretanja, koji su prisutni u njenom umetničkom radu. Jedan od tematskih fokusa biće i Prljin umetnički projekat „Peace Wall“.

„Peace Wall“ je realizovan u okviru 7. Berlinskog bijenala 2012.godine, kada je na Friedrichstrasse, najpoznatijoj shoping ulici, napravila zidnu barijeru koja je blokirala saobraćaj tokom dva meseca. "Peace Wall ' je simbolično ukazivao na ekonomske podele koje postoje u modernim gradovima i u savremenim društvima. Projekat je u vreme postavljanja dobio pohvale ali i kritike, uglavnom zbog simbolike koja se odnosi na sam "zid" . Javnost je zid doživela kao simbol ksenofobije, prisilnih granica, zatvaranja i podela - pre samo par godina irelevantnih tema za savremeno evropsko društvo koje se zalagalo za otvorenost i demokratiju.
Danas se umetnički projekat "Peace Wall“ može posmatrati kao prekognacija naše gorke realnosti. Politička klima se promenila u roku od samo nekoliko meseci. Makedonija je započela izgradnju dvoslojne bodljikave žice kako bi sprečila ilegalan ulaz ljudi u zemlju preko Grčke. Mađarski premijer Viktor Orban poziva na "evropsku liniju odbrane" na Grčkoj granici sa Turskom, a poljski premijer Beata Szidlo poziva na povećanje bezbednosti na spoljnoj granici EU. Sada se većina evropskih zemalja poziva na mere koje su pre samo nekoliko meseci, bile vrlo  diskutabilne, neoubičajene i retrogradne.

Deo predavanja Nade Prlje biće posvećen i prezentaciji jednodnevne radionice koju će se održati istog dana uz učešće grupe studenata uključenih u projekat Savet mladih pri Kolarčevom narodnom univerzitetu. Polazna tačka za radionicu je projekt 'Aliens Inc.' (2008) koji istražuje i testira pripadnost i uopšte mogućnost ravnopravnog priznavanja i prihvatanja, to jest  mogućnost "biti drugačiji" u svetu koji se po dolasku migranata sve više klaustrofobično zatvara.
Nada Prlja je diplomirala na Akademiji umetnosti u Skoplju i doktorirala na studijama  filozofije na Royal College of Arts u Londonu. Kroz različite medije (instalacije, video, projekti u javnom prostoru) Prlja se bavi temama nejednakosti i nepravde u savremenom  društvu otvarajući  brojna pitanja o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama, nacionalizmu, tranziciji u bivšim socijalističkim zemljama, ljudskim pravima, migracijama itd. Živi i radi na relaciji Skoplje – London.
Više detalja o samostalnim i grupnim izložbama, kao i umetničkim projektima na http://www.seriousinterests.co.uk/Predavanje i radionica Nade Prlje se održavaju u okviru projketa „From diaspora to diversities“ koji se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Evropskog kulturnog centra Esperanza (Skoplje), Kunst Ost (Grac) i Instituta za suvremenu umjetnost (Zagreb). 
Projekat se bavi  redefinisanjem pojma dijaspore u širim savremenim kontekstima globalizacije, mobilnosti, kulturnog nomadizma i drugih vidova iskustva privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina, značaja kulturnih razlika, kao i problema integracije u nove društvene okolnosti. 

Projekat “From diaspora to diversities” se realizuje uz podršku:
-    Balkanski fond za umetnost i kulturu (BAC),
      www.balkansartsandculture.fund 
 https://www.facebook.com/artanglebalkans?fref=ts
-    Kooperativa - regionalna platforma za kulturu
 www.platforma-kooperativa.org
-    Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju
  s dijasporom i Srbima u regionu http://www.dijaspora.gov.rs
RADIONICA
PREDAVANJE
RADIONICA
Three Obstacle in Becoming Foreigner - Nada Prlja 

Galerija Remont petak 11. mart 2016

Radionica „3 smetnje prilikom postajanja strancem“ se bazirala na ličnim iskustvima umetnice uzrokovane promenom životne sredine. Umetnica, voditelj radionice, Nada Prlja se 1981.g. preselila iz Sarajeva u Skoplje, a potom 1998.g. iz Skoplja u London. Iako, šire gledano, navedena promena mesta življenja se možda ne mogu smatrati kao mnogobrojna, ona su ostavila trajni pečat na umetnicu, kako lično tako i na njeno kreativno formiranje. Usled kompleksnosti rada, radionica je zahtevala 5 učesnika koji tokom celog dana  prolaze kroz izscenirane situacije prilagođavanja novoj sredini. U prvom delu radili su diktat na stranom jeziku (angažovan je prevodilac sa holandskog jezika), zatim u odnosu na originalan tekst ispravljaju svoje zapise. U drugom delu su sa selotejpom na ustima odgovarali na pitanja (po sistemu emigracione službe), dok su na kraju oslikavali majce rečima koje označavaju ksenofobiju.  U 19. časova, pred oko 30tak osoba, održana je javna prezentacija i predavanje bazirano na iskustvima projekta “Peace Wall" koji je 2012. godine Prlja  realizovala u centru Berlina, a doživljen je kao simbol ksenofobije, prisilnih granica, zatvaranja i podela – tema koje su pre samo par godina bile irelevantne, a danas su goruće u Evropi. Nakon predavanja razvila se živa diskusija na aktuelnu temu izbeglica, migracija...
PREDAVANJE
RADIONICA
PREDAVANJE
IZLOŽBA
„Migracije i prostori“ - Marko Lulić

Galerija Remont

Odrastajući kao dete migranata 70ih i 80ih godina prošlog veka u Austriji, Marko Lulić je i sam bio suočen sa pitanjima migracija i identiteta. Dvojezično vaspitanje za Luića je bila permanentna situacija prevođenja, što je najverovatnije dovelo i do toga da je prevod u širem smislu jedna od glavnih tehnika u njegovom umetničkom procesu. 
Na radionici je učestvovalo 10 studenata arhitekture i umetničkih fakulteta iz Beograda. Nakon uvodnog predavanja ne temu migracija i iskustava života u dijaspori, polaznici su  tokom dva sata u javnom prostoru radili beleške za svoje radove na temu migracija. 

IZLOŽBA
Nermin Durakovic
Nermin Durakovic
Neli Ruzic
Neli Ruzic
Hana Miletic
Ivana Ivkovic
Ivana Ivkovic
Hana Miletic
Nermin Duraković, Ivana Ivković, Hana Miletić, Neli Ružić

Galerija Remont 30.5.- 17.6.2016. kustos izložbe: Miroslav Karić


Umetnici predstavljeni na drugoj izložbi u okviru projekta “From diaspora to diversities” problematikom migracijskih identiteta i  izmeštenosti  u nova, domicilna okruženja  se bave kako iz perspektive drugačijih životnih oklonosti koje su ih u iste inicirale, tako i kroz divergentne poetičke i estetske koncpecije. Njihovi radovi u tematskom smislu polaze u neposrednim  istraživanjima  savremenih i/ili istorijskih socio-političkih miljea  od, uslovno rečeno,  bliskih evropskih zemalja do vrlo udaljenih područja poput centralne Amerike i Bliskog Istoka. Fotografija, video, instalacija, objekti, crteži, umetnička knjiga mediji su i izrazi kroz koje umetnici nastoje da artikulišu svoje opservacije, doživljaje i uodnošavanja sa dinamikama, sistemima, mentalitetskim karakteristikama, identitetskim raznolikostima gradova, država, geografskih prostora u kojima se privremeno ili trajno nalaze.  Autori ih beleže, prenose i dalje elaboriraju bilo u dokumentarnom tonu  ili krajnje ličnoj, intimnoj refleksiji, uvodeći posmatrača  u teme i narative o individualnim i kolektivnim sećanjima na dramatične događaje, o nomadskoj egzistenciji i putovanjima kao introspekcijskom procesu, o subkulturnim uticajima u dijasporskim/manjinskim zajednicama, o evropskim imigracionim politikama, integracionim normama i insularnosti, o fenomenu vremena u kontekstu promena i povezanosti između različitih društava i kultura… 
Hana Miletić (1982, Zagreb) završila je master studije na odseku za fotografiju Kraljevske  akademije lepih umetnosti u Antverpenu i  magistrirala istoriju  umetnosti i arheologiju na Vrije Universiteit u Briselu. U periodu 2014 – 2015. godine usavršavala se na Van Eyck u Mastrihtu. Hana je u poslednje dve godine imala samostalne izložbe u galeriji RIOT u Gentu i Galeriji Spot u Zagrebu, kao i učešća na grupnim izložbama u Fotomuseum Winterthur, Fonderia Artistica Battaglia u Milanu i BOZAR u Briselu. Prošlogodišnja je dobitnica priznanja  BOZAR u okviru nagrade za mlade umetnike iz Belgije. 
http://www.hanamiletic.com/

Ivana Ivković ( rođena 1979. u Beogradu ) diplomirala je slikarstvo i magistrirala crtež  na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2002. izlagala je na više samostalnih izložbi u Srbiji, Austriji, Nemačkoj, Italiji, Španiji, SAD-u, Turskoj, Danskoj, Kanadi, Švajcarskoj, Indiji i učestvovala na nekoliko značajnih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dva puta je bila finalist Politikine nagrade za najuspešniju izložbu, 2007 i 2010. godine. Dobitnik je stipendije KulturKontakta iz Beča (Austrija) 2008, Residency Unlimited organizacije iz Njujorka (SAD) 2012, Casa dell Arte stipendije u Bodrumu (Turska) 2013 kao i stipendije grada Linca (Austrija) za 2014. Njeni radovi se nalaze u Telenor kolekciji savremene srpske umetnosti, u kolekciji Muzeja grada Beograda kao i u nekoliko značajnih privatnih kolekcija u Njujorku, Bazelu i Lisabonu.
http://www.ivanaivkovic.com/

Neli Ružić (1966., Split) je diplomirala slikarstvo na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu (1990.), a postdiplomske studije završila na Facultad de Artes, UAEM, Meksiko (2013.). Učestvuje aktivno na hrvatskoj umetničkoj sceni do kraja devedesetih godina kad odlazi u Meksiko. Od 2003. godine predaje kao profesorika na ENPEG La Esmeralda, Mexico City (-2012.); UAEM Cuernavaca, Estado de Morelos (-2007.). U okviru Tránsitos, Diplomado en Investigación, Experimentación y Producción Artística Transdisciplinaria, Centro Nacional de las Artes CENART, Mexico City, koordinirala je transdisciplinarne radionice (2008 - 2011.). Dobitnica je mnogih priznanja uključujući i ovogodišnju  drugu T-HT nagradu Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb. Imala je niz samostalnih izložbi i učešćna na grupnim  izložbama, projektima i festivalima u Hrvatskoj i internacionalno. Dela joj se nalaze u brojnim kolekcijama u Hrvatskoj, Mekisku i Španiji. Vraća se u Hrvatsku 2012., a godinu dan kasnije počinje da predaje u Školi likovnih umetnosti Split gde vodi Galeriju Škola.


Nermin Duraković (1979, BiH) je diplomirao na Funen Academy of Fine Arts u Odensi, Danska. Pored umetnicke prakse u okviru koje se prvenstveno bavi društvenim i politickim realnostima koje se odnose na Dansku imigracionu politiku Durakovic je organizovao i nekoliko inicijativa sa angažovanom sociopolitickom i kulturnom agendom. Durakoviceva izlagacka aktivnost obuhvata samostalne i grupne izložbe u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Hrvatskoj, Italiji, Njemackoj. Društveno angažovani projekti izmeu ostalih ukljucuju Social Context - International initiative and conference programme u saradnji sa umetnickom radionicom Lazareti iz Dubrovnika, Urbano planiranje javnih prostora i lokalnih aktivnosti distrikta Øresund u Kopenhagenu i pokretanje stonofudbalske udruge DonBonzini koja je u razdoblju od 2001. do 2011. godine delovala kao platforma sportskog i kulturnog aktiviteta u gradu Kolding (Danska). Dobitnik je više stipendija (Danish Arts Council, Danish Arts Fondation).
www.nermindurakovic.com
diSTRUKTURA, Verica Kovačevska, mirko nikolić, Rajko Radovanović

Galerija Remont kustos izložbe Miroslav Karić
 

Radove predstavljene na trećoj izložbi u okviru projekta From Diaspora to Diversities povezuju različita problemska istraživanja pejzaža, njegova šira sagledavanja ne samo kao geografskog, već i kao društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog pojma. Urbani i prirodni ambijenti koje umetnici opsreviraju i istražuju izvan svojih matičnih sredina i konteksta polazišta su im za  promišljanje niza najpre univerzalnih tema o procesima, dinamikama, vezama, uticajima kroz koje se definišu, oblikuju, transformišu današnji humani i prirodni habitati. Autori/ke ih u izloženim radovima dalje tematizuju u specifičnostima lokaliteta (Evropa i Severna Amerika), pojavama i događajima analizirajući širok spektar manifestovanja savremenosti: od tekovina i simbola civilizacijskog progresa i njima pripradajućih sistema vrednosti i normi, globalnih tehnoloških, ekonomskih kretanja i promena, do različitih vidova društvenih i kulturnih praksi kroz koje danas opažamo, interpretiramo i uređujemo svet koji nas okružuje.  Psihogreografske mape, crteži, fotografski i video zapisi,  perfomativne akcije, dokumentarna građa, statistički podaci  i grafikoni samo su neki od medija, pristupa, izraza  u umetničkim refleksijama u čijem fokusu su brojne problematike:  ekološka (ne)osvešćenost i potreba za odgovornijim mehanizmima u odnosima čovek - priroda; finansijske institucije, tehnokratski sistemi, instrumenti i regulative i njihova (ne)posredna intervenisanja na ljudska okruženja; vizije i politike urbanističkog planiranja i džentrifikacija;  pejzaž kao kulturni i simbolički konstrukt. Projekat From Diaspora to Diversities se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Evropskog kulturnog centra Esperanza (Skoplje), Kunst Ost (Grac) i Instituta za suvremenu umjetnost (Zagreb).

The project From Diaspora to Diversities is funded by Balkan Arts and Culture Fund BAC.
BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (ECF).

Podrška projekta Kooperativa - regionalna platforma za kulturu


IZLOŽBA
Prva izložba obuhvata segmente produkcija četvoro umetnika/ca (Mladen Bundalo, Adrijana Gvozdenović, Aleksandar Jestrović Jamesdin, Vahida Ramujkić) koji se u različitim autorskim pristupima, poetikama i fokusima istraživanja bave ličnim iskustvima, promišljajući pritom čitav niz tema koje se tiču šire slike i kompleksnosti statusa i pozicija dijasporskih zajednica, grupa ili pojedinaca/nomada u procesima adaptacije, identifikacije, razumevanja i integracija u nove društvene situacije i ambijente. Interpretirani kroz crtež, tekstualne beleške, vez, video i fotografski zapis, mape, dijagrame, slike/objekte problemski sadržaji izloženih radova dokumentuju, komentarišu analiziraju i otvaraju brojna pitanja o stalnim i kratkotrajnim  izmeštanjima i kretanjima van zemlje porekla: o percepciji i recepciji “drugog” i “različitog”, o stereotipima, o domu i pripadanju, o putovanjima,  socio-kulturnoj problematici integracija, egizstenciji i rutini svakodnevice u novim sredinama, o identitetskim tranzicijama…


Četvrtak, 15. jun u 18.00 časova
Remont - nezavisna umetnička asocijacija
Maršala Birjuzova 7, Beograd
 
Pozivamo vas na promociju  publikacije projekta “From Diaspora to Diversities“ i razgovor  sa učesnicima projekta. U razgovoru učestvuju:  Darka Radosavljević Vasiljević i Miroslav Karić (Remont- Beograd), Vladimir Jankovski (Esperanza – Skoplje), Mirjana Boba Stojadinović, Ivana Ivković, diStruktura, Jamesdin, Aleksandra Lazar…
 
Pridružite nam se u razgovoru da zajedno prodiskutujemo o pitanjima: Šta danas znači pojam dijaspora?  Kako se i da li se poetike i lični stavovi menjaju kada se susretnu sa različitim kulturama, iskustvima? Šta su izazovi? Kako balansirati između tamo i ovde? Dodajte još neko pitanje. Vaše mišljenje i iskustvo su dragoceni.
 
Projekat „From Diaspora to Diversities“ realizovan  je tokom 2015-2017. u Beogradu, Zagrebu, Gracu, Skoplju, Kazablanci i Mastrihtu u formatima izložbi, radionica, konferencija,  diskusija i prezentacija. Osnovna ideja projekta je preispitivanje  značenja pojma dijaspora na području Zapadnog Balkana, prvenstveno u polju savremene kulture, promene ambijenta i načina življenja u kontekstu sve veće mobilnosti, globalizacije, kulturnog nomadizma. 
 
Publikacija sadrži pregled aktivnosti projekta kroz opise i dokumentaciju radionica, izložbi, ali i autorske tekstove pisaca, teoretičara, praktičara sa različitim pristupima temi.  Učesnici projekta zastupljeni u publikaciji su: Tanja Ostojić, Dragan Protić (Škart), Ursula Kiesling, Anastas Vangeli, Nada Prlja, Ljiljana Deru Simić, Marko Lulić, Vladimir Pištalo, Igor Petković, Irena Karamarković, Johanna Marcade Mot, Milan Mijalković, Monika Mokre, Alexandra Lazar, Lidija Dimkovska, Elizabeta Šeleva, Melentie Pandilovski, Yane Čalovski, Sabina Guzik, Ivaylo Ditchev, Irena Bekić, Duga Mavrinac, Arian Leka, Dragoslav Dedović, Marko Stamenković, Mladen Bundalo, diStruktura, Adijana Gvozdenović, Ivana Ivković, Jamesdin, Verica Kovačevska, Hana Miletić,  Nermin Duraković, Mirko Nikolić, Rajko Radovanović, Vahida Ramujkić, Neli Ružić, Mirjana Boba Stojadinović,  Janka Vukmir, Miroslav Karić.
 
Partneri projekta: 
Esperanza- Skoplje, KunstOst- Grac, Remont- nezavisna umetnička asocijacija- Beograd, Institut za suvremenu umjetnost-Zagreb, Oracle mreža – Brisel. 

Publikacija je na engleskom jeziku, na 156 strana.
 

Projekat su podržali:
 
Balkan Arts and Culture Fund (BAC), BAC je podržan od strane Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) i European Cultural Foundation (ECF). Civil society Civika Mobilitas, Das Land Steiermark - Wirtschaft, Europa und Kultur, Regionalna platforma za kulturu Kooperativa, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

PROMOCIJA PUBLIKACIJE